Screening en diagnose

Vroegtijdige opsporing

Autisme, hoewel de symptomatologie goed gedefinieerd is (zie onze pagina “Autisme”), blijft het syndroom soms moeilijk te detecteren en te diagnostiseren, vooral in de zogenaamde “lichtere” vormen zonder intellectuele stoornissen en taalvertraging (zoals bijvoorbeeld in het Aspergersyndroom). Met de juiste informatie moeten we toch in staat zijn autisme vanaf vroege kindertijd op te sporen.  Screening zorgt voor de voorbereiding van een diagnose en de vroegtijdige uitvoering van adequaat beheer.

Screening tools:

Hier is een foto van de vroege tekens van autisme. (Bron: Autisme Info 31) Er zijn ook vroege opsporingstests zoals M-PRAATJE, de lijst van het waarschuwingsteken FILIPEK en de ouderlijke vragenlijst over de ontwikkeling van FILIPEK. (Bron: Autisme Info 31)

Latere screening

Het is ook mogelijk autisme bij grotere kinderen en volwassenen op te sporen.  Hoewel het beter is dat dit vroeg wordt gedaan, is de evolutie van de persoon mogelijk op alle leeftijden en met een diagnose, zelfs in de volwassenheid.

Screening tools:

Er is de DSM 5 symptomenlijst DSM 5 (Bron: Autisme Info 31), dat gebaseerd is op de diagnose. Er zijn vragenlijsten op het net, bv. over de nadrukkelijke quotiënt en autistische quotiënt die ook worden gebruikt voor diagnostische doeleinden door professionals, in combinatie met andere tests. Wees voorzichtig: geen test op het net vervangt een professionele diagnose! Een positief resultaat voor die vragenlijsten betekent niet dat u noodzakelijkerwijs autistisch bent, maar aan de andere kant is het een basis voor verdere tests met bevoegde specialisten.

De diagnose

Als autisme wordt opgespoord, is het noodzakelijk een diagnose te krijgen om van bepaalde hulpmiddelen en diensten te kunnen genieten, om een meest geschikte en vroegtijdige beheer te vermakkelijken.  De diagnose is op verschillende tests en schalen gebaseerd zoals tieners, ADI, AUTO’S, enz. en diverse multidisciplinaire evaluaties (Logopedie, psychomotoriek, neuropsychologie, enz.). In België zijn het meestal pluridisciplinaire teams in Referentiecentra voor autisme (CRA) die  voor de diagnose verantwoordelijk zijn . De evaluatie wordt door de RIZIV financieel ondersteund .

Kijk uit voor de verkeerde diagnoses!

Helaas zijn er nog in België veel professionals die niets over autisme weten, die geloven dat het een psychose of een psychiatrische stoornis is. Als uw kind zo’n diagnose (psychose, disharmonie, enz.) ontvangt, adviseren wij u de uitstekende EGALITED over verouderde of onjuiste diagnoses zorgvuldig te lezen.

Share