Autisme in Actie – Missies

Wat zijn de missies van onze vereniging?

De autismemissies in actie bieden de nodige hulp aan autistische mensen, alsmede hun gezinnen en belanghebbenden. Ons doel is de autistische persoon te laten floreren door hem/haar de middelen aan te bieden  om zichzelf uit te drukken en om zijn/haar plaats in onze samenleving te nemen met inachtneming van de singulariteit van iedereen en de nadruk op zijn/haar vaardigheden . Onze vereniging is een hulpmiddel voor mensen met autisme en hun families om hen te begeleiden door de doolhoven van de verschillende diensten en belanghebbenden die ze kunnen helpen.

Autisme in Actie werkt op een gepersonaliseerde en respectvolle manier met de verschillende acteurs van onze samenleving. De toekomst van onze kinderen en de steun van gezinnen staan centraal in ons project. We proberen te voldoen aan de behoeften van mensen in de diversiteit van het autisme spectrum.

Wat zijn onze acties? 

We werken aan verschillende plannen om onze doeleinden te bereiken:

  • Om autistische mensen en hun families te informeren en te ondersteunen.
  • Bevordering van de opneming van mensen met autisme.
  • Faciliteren van de relaties van autistische mensen met de buitenwereld (administratie, stakeholders, gezondheid, recreatie, cultuur, banen, respijt, recht, enz.).
  • Voor een aanpassing van autistische mensen zorgen in de verschillende omgevingen.
  •  Rekening houden met verwachtingen, behoeften en verlangens van autistische mensen.
  • Voor een stop-over zorgen voor mensen met autisme en/of hun omgeving.
  • Met inBegrip van het huis van autisme en de Autibus.
Share