Autisme missies in actie

Wat zijn de missies van onze vereniging?

De autisme missies in actie zijn om de nodige hulp te bieden aan autistische mensen, alsmede hun gezinnen en belanghebbenden. Ons doel is om de autistische persoon te laten floreren door het aanbieden van hem de middelen om zichzelf uit te drukken en om zijn plaats in onze samenleving met inachtneming van de singulariteit van elk en de nadruk op hun vaardigheden te nemen. Onze vereniging wil een hulpmiddel om mensen te helpen met autisme en hun families om hen te begeleiden door de doolhoven van de verschillende diensten en belanghebbenden die de persoon kan helpen. Autisme in Action werkt op een gepersonaliseerde en respectvolle manier met de verschillende acteurs die make-up onze samenleving. De toekomst van onze kinderen en de steun van gezinnen staan centraal in ons project. We proberen te voldoen aan de behoeften van mensen in de diversiteit van het autisme spectrum.

Wat zijn onze acties? 

We werken aan verschillende plannen om onze doelen te bereiken:

  • Om autistische mensen en hun families te informeren en te steunen.
  • Bevordering van de opneming van mensen met autisme.
  • Faciliteren van de relaties van autistische mensen met de buitenwereld (administratie, stakeholders, gezondheid, recreatie, cultuur, banen, respijt, recht, enz.).
  • Laat een aanpassing in de verschillende omgevingen van autistische mensen.
  • Hoor de verwachtingen, behoeften en verlangens van autistische mensen.
  • Zorg voor een stop-over voor mensen met autisme en/of hun omgeving;
  • Met inBegrip van het huis van autisme en de Autibus.
Share